0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Om vi kan ses utomhus med goda avstånd blir det erfarenhetsutbyte och aktivitet i det fria denna gång.

Friskvårdsinsatser;  före corona, under corona och hur tänker vi framåt?

Hur har vi klarat pandemin ur ett hälsoperspektiv på våra arbetsplatser?

Hur tror vi att hösten kommer att se ut, fler som jobbar hemma i innan mars 2020? 

Vilka krav ställer det på oss hälsopedagoger och arbetsmiljöansvariga? Behöver vi se över policys och riktlinjer för hälsoarbetet? Och så vidare.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 20 maj, kl. 9-12.
Plats: Erfarenhetsutbyte med aktivitet och picnic—om pandemi och väder tillåter. Annars blir träffen digital