0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Friskvårdsinsatser;  före corona, under corona och hur tänker vi framåt?

Hur har vi klarat pandemin ur ett hälsoperspektiv på våra arbetsplatser?

Hur tror vi att hösten kommer att se ut, fler som jobbar hemma än innan mars 2020? 

Vilka krav ställer det på oss hälsopedagoger och arbetsmiljöansvariga? Behöver vi se över policys och riktlinjer för hälsoarbetet? Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 20 maj, kl. 9-12.
Plats: Digital träff med erfarenhetsutbyte