På AstraZeneca använder vi våra förmågor för att göra den mest meningsfulla inverkan där samhället behöver det — hälsa.

Medarbetare som arbetar i en hälsosam miljö och mår bra jobbet är mer produktiva, engagerade och öppna för livslångt lärande. Genom en rad av detaljerade undersökningar av våra nuvarande arbetssätt visste vi att vi gör riktigt bra ifrån oss på många områden inom Organisatorisk hälsa, medan andra kräver ytterligare fokus. För att ta itu med dessa områden och samtidigt skapa ett hållbart förhållningssätt till Organisatorisk hälsa genomfördes 2021 ett antal förbättringsinitiativ.

Vi kommer presentera vårt standardiserade arbetssätt och vilka konkreta verktyg som används för att hjälpa våra medarbetare att hantera organisatorisk hälsa.

Ju mer vi förstår vilka positiva effekter en god organisatorisk hälsa kan ge, desto bättre kan vi alla bidra.

Tid: 4 februari, kl 9-12. Frukost från 8.30
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Föreläsare

Anne Nyström, Project Lead Organisational Health, och
Christina Sanders, Health & Wellbeing Director. Båda från AstraZeneca AB.