0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Boost, bättre, bäst – för ett positivt och hälsofrämjande ledarskap.

Lisa Markström börjar dagen med inspiration till ett hälsofrämjande arbete. Efter paus byter vi erfarenheter och diskuterar oss fram till eventuella lösningar på våra utmaningar.

Fokus på styrkor istället för problem är ett uppskattat arbetssätt, och att stärka det positiva är ett effektivt sätt att nå sina mål. När chefen visar vägen för arbetsgruppen genom att stärka det som fungerar får man en utveckling och drivkraft som leder till bra prestationer.

Många chefer har fullt upp med den dagliga verksamheten men, vill samtidigt hjälpa sin arbetsgrupp att nå nya höjder genom ett ledarskap som förstärker det som gruppen är bra på. Ett viktigt mål för HR är att stötta cheferna i det arbetet. Både chefens individuella och organisatoriska förutsättningar behöver finnas på plats för att kunna jobba med ett hälsofrämjande ledarskap. Därefter gäller det att komma igång. Börja prata om de här frågorna! Fundera över på vilket sätt din organisation är hälsofrämjande och vad ni kan göra mer av.

Under presentationen ger Lisa Markström några enkla tips för att komma igång med att stärka det som är bra, hälsofrämjande ledarskap. Du får handfasta råd om vad du kan arbeta vidare med i vardagen och hur du kan gå tillväga.

Tid: 8 december kl. 9-12, frukost från 8.30
Plats: Digital träff.
Gemensam träff för Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket och HR-nätverket Stockholm

Lisa Markström Prevent

Föreläsare

Lisa Markström är projektledare på Prevent. Hon brinner för att skapa konkreta stöd i vardagen för chefer som vill leda med fokus på sina egna och arbetsgruppens styrkor.

Lisa är pedagog i grunden och en viktig drivkraft för henne är att få saker och ting att bli användarvänliga och lätta att förstå.

Hon har ansvarat för utvecklingen av Prevents kostnadsfria webbverktyg om hälsofrämjande ledarskap, vilket ger inspiration och konkreta tips och råd om hur man kan arbeta.

Logga in på din medlemssida för att anmäla dig till träffen: