Hur svarar hjärnan på kognitiv belastning?

I denna föreläsning pratar Cecilia om Hjärnvänlig arbetsmiljö – vad är det? Vad krävs av oss själva, kollegor, ledare och våra arbetsplatsers förutsättningar? Hur samspelar vi med teknik och med varandra, och vad kan ge upphov till krångel och frustration som gör att hjärnan antingen över- eller underbelastas? Detta och mycket mer kommer att belysas utifrån Human Factors-perspektivet, som fokuserar på hur vi utför arbetsuppgifter under mer eller minder utmanande omständigheter.
 
Efter rasten diskuterar vi de utmaningar vi själva mött i arbetet och ser hur vi kan stötta chefer och medarbetare att skapa en bättre kognitiv arbetsmiljö.

Tid: 23 november, 2022, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Cecilia Berlin är docent på Chalmers tekniska högskola, vid avdelningen för Design & Human Factors. Hennes forskning fokuserar på ergonomi i bred bemärkelse samt hur mänskliga förmågor och begränsningar samspelar med de förutsättningar som ges av den designade (medvetet utformade) arbetsmiljön. Cecilia undervisar i ergonomi-, etik- och forskningsmetodikrelaterade moment i ett flertal kurser på Chalmers och blir flitigt anlitad som talare för industri, myndigheter och allmänhet både inrikes och internationellt, samt som föreläsare på andra lärosäten i Sverige.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.