Försvarsmakten har länge arbetat med jämställdhet och jämlikhet, men 2017 i samband med #Metoo och FM #Givaktochbitihop blev det än mer uppenbart att organisationen hade brister i omhändertagandet av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier. Utredningsansvaret låg då på chef med personalansvar men det saknades kunskap, enhetliga metoder och tillräckligt stöd för att omhänderta och genomföra utredningarna.
 
I december samma år i samband med en central nätverkskonferens beslutades om en telefonlinje för att kunna ta emot och följa upp anmälningar och ärenden. Parallellt med detta utreddes på central nivå hur utredningsfunktionen skulle kunna kvalitetssäkras. Denna kartläggning och analys renderade i ett beslut om en central stödfunktion och utredningsgrupp Utredning Ovälkommet Beteende (UOB) som bemannades och startade upp 2019.
 
Idag berättar Helena Hoffman, HR Specialist Jämställdhet, om denna resa. Hon berättar hur det fungerar idag, vilka effekter det fått och om de utmaningar som fortfarande finns kvar.

Tid: 4 oktober, 2022, kl 9-12
Frukost från 8:30
Plats: Kapitel 8,
Klarabergsviadukten 90

Föreläsare

Helena Hoffman, är HR Specialist Jämställdhet. Hon har lång erfarenhet av Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Idag med huvuduppgift att stödja och utbilda chefer inom jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Föreläsare

Mattias Elg, har sin bakgrund inom organisationspsykologi och personlighetstestning. Idag är han VD och organisationspsykolog i konsultbolaget Mattias Elg AB som arbetar med ledningsgruppsutveckling och avancerade personbedömningar. Mattias startade 2007 cut-e i Sverige (idag A-On Assessments) och har varit VD för Assessio Psychometrics. Han har också utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos svenska myndigheter (bland annat assessment av ”dark sides” och urspårningstendenser, inriktat på personlighetsstörningar och personlighetsproblematiska drag) och representerade 2009-2012 Sverige i arbetet med att ta fram ISO 10667, bedömningstjänster i arbetslivet, och deltog 2018-2019 i revideringsarbetet.

Mattias Elg