Så skapar du en engagerad och trygg arbetsplats

Vi börjar dagen med att byta erfarenheter kring egna erfarenheter av mobbning och användande av härskarteknik på arbetsplatsen. Vad hände, hur löste vi det?

Efter det möter vi Mattias Elg, organisationspsykolog, som kommer att beskriva grunderna till varför mobbning uppstår på arbetsplatsen och också berätta om konkreta verktyg för att identifiera, hantera och få bort härskartekniker från arbetsmiljön. Trots att mobbning är ett vanligt problem och att många drabbas saknar chefer och HR-personal ofta adekvat kunskap om hur sådana ärenden ska hanteras.

Föreläsningen kommer att beröra skillnaden mellan kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och diskriminering, samt ge en översikt över de vanligaste härskartekniker som finns på våra arbetsplatser. Att förebygga mobbning är otroligt viktigt och att bli medveten om på vilket stadium mobbningen pågår gör det mycket lättare att åtgärda den i tid — innan det blir svåra konsekvenser för dem som drabbas.

Föreläsningen är fylld av verkliga exempel och användbara verktyg.

Tid: 27 september, kl 9-12,
lunch 12-13
Plats: Arne Beurlings Torg 5, Personal & Chef, Kistamässan

 

Föreläsare

Mattias Elg har sin bakgrund inom organisationspsykologi och personlighetstestning. Idag är han VD och organisationspsykolog i konsultbolaget Mattias Elg AB som arbetar med ledningsgruppsutveckling och avancerade personbedömningar. Mattias startade 2007 cut-e i Sverige (idag A-On Assessments) och har varit VD för Assessio Psychometrics. Han har också utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos svenska myndigheter (bland annat assessment av ”dark sides” och urspårningstendenser, inriktat på personlighetsstörningar och personlighetsproblematiska drag) och representerade 2009-2012 Sverige i arbetet med att ta fram ISO 10667, bedömningstjänster i arbetslivet, och deltog 2018-2019 i revideringsarbetet.

 

 

Mattias Elg