Wellbeing-ledare på ICA och andra exempel från våra verksamheter

ICA bygger sin Wellbeing-strategi på ett ramverk som framhäver vikten av att arbeta inom områdena efterhjälpande, förebyggande och hälsofrämjande. Vid kommunikation till chefer betonas att alla tre perspektiven är viktiga – men ju mer tid som läggs på främjande arbete desto mindre tid kommer behöva avsättas för efterhjälpande arbete. De efterhjälpande och förebyggande åtgärderna omfattas till stor del av lagar och föreskrifter. Däremot är det främjande arbetet mer flexibelt och vagt definierat, vilket gör det svårare att driva dessa frågor.

Syftet med detta möte är att dela olika exempel på hälsofrämjande aktiviteter som genomförs inom våra respektive verksamheter. ICA börjar med att berätta om sin ambition och arbetssätt för att öka satsningen på hälsofrämjande arbete. Som ett exempel kommer de att beskriva ett genomfört initiativ där de utser “Årets wellbeing-ledare 2023”. Därefter kommer vi att utbyta erfarenheter av hälsofrämjande arbete inom våra olika företag och inspireras och lära av varandras metoder och tillvägagångssätt.

Ta med egna exempel från din verksamhet att dela under mötet!

Tid: 27 oktober, kl 9-12,
lunch 12-13
Plats: ICA AB, Kolonnvägen 20, Solna

Föreläsare

Helena Sandberg är arbetsmiljöspecialist på ICA Sverige AB, med lång erfarenhet av handelsbranschen.

Helena Sandberg