Utmaningar, tillgångar och praktiska tips på tillgänglighet

De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD och autism innebär svårigheter med kognitiva funktioner – som minne, uppmärksamhet, planering, tidshantering och energi. Dessa förmågor påverkar hela våra liv, och därmed även på arbetsplatsen.

Matilda Utbult är legitimerad arbetsterapeut och djupt engagerad i frågor kring kognitivt stöd — hjälpmedel och strategier som avlastar hjärnan och får vardagen att fungera bättre. Utifrån aktuell forskning och den samlade erfarenhet som finns kommer vi att diskutera vad kognitiva funktionsnedsättningar innebär, vilka utmaningar och tillgångar det kan innebära i arbetslivet, och hur man kan arbeta för att göra arbetsplatsen mer kognitivt tillgänglig. 

Tid: 17 oktober, kl 9-12.
Frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Matilda Utbult, legitimerad arbetsterapeut, driver Sveriges första privata arbetsterapeutmottagning med specialinriktning på kognitivt stöd.

Hon arbetar såväl mot individ som organisation, där hon bl a gör tillgänglighetskartläggningar och tillhandahåller processtöd i verksamhetsutveckling.
Matilda går nu specialistutbildning inom aktivitet och psykisk hälsa.