— hur kan vi förbättra vårt eget arbete?

Den stressrelaterade ohälsan fortsätter att öka i Sverige. Utvecklingen innebär inte bara personligt lidande för dem som drabbats, det får också tydliga negativa konsekvenser för organisationen. Trots en hög medvetenhet verkar det svårt för många organisationer att förebygga stressrelaterade sjukskrivningar. Vad är det vi missar?

Kunskapen om de grupper som är särskilt sårbara för stress kan hjälpa oss att implementera förebyggande strategier som kommer hela verksamheten till godo. Psykologen Charlotte Ulfsparre går igenom hur vi upptäcker negativ stress hos såväl individen som på gruppnivå, olika individuella sårbarhetsfaktorer och hur de samspelar med organisatoriska risksituationer. Hon tar upp exempel på både stressförebyggande åtgärder och rehabåtgärder.

Tid: 20 september, kl 9-12.
Frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Charlotte Ulfsparre är legitimerad psykolog och organisationskonsult med bred erfarenhet från bland annat företagshälsovård, digitala psykologitjänster och psykiatriska verksamheter.

Idag driver hon eget med målet att hjälpa företag skapa
förståelse för psykologin bakom våra beteenden och vägleda såväl verksamheten och individer till konkreta förändringar som håller långsiktigt.