0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Hur  vet vi att vår personal mår bra? Hur mäter vi och vad får vi veta?

På årets första träff tar vi ett helhetsgrepp på hälsotal, effekter och mätverktyg.  Ingela Ström Picardo, vår medlem från Almi, startar med att berätta om hur de arbetar med att mäta engagemang och varför de fick Årets förändringspris.

Vi diskuterar och reflekterar över de sätt vi mäter hälsa på:

Får vi veta vad vi vill veta? Svarar mätningen på de frågor vi har? Har frågorna vi ställer relevans gentemot målsättning och visioner i verksamheten?

Hur mäter vi? Vilka verktyg och system håller reda på vår personals välmående?

Hur gör vi när personalen består av både tjänstemän och personal i butik, på lager eller i verkstaden?

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 28 januari, kl. 9-12.
Plats: Digital träff (tillsvidare)