– Från måste till vill

Vad betyder det för hälsan att känna engagemang? Hur använder vi dessa kunskaper för att stötta medarbetare och chefer?

På höstens första träff möter vi Niklas Delmer från HejEngagemang. Han ger oss bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För dig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid. Niklas blandar humor med allvar och ger dig enkla vardagsexempel som du direkt kan agera på.

Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat

Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra

En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag och vilka de vanligaste utmaningarna är

Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de relationer vi har kopplat till vårt arbete

En introduktion till Engagemangsprofilen® som handlar om att skapa optimala förutsättningar för varje individ till ökat engagemang, välmående och prestationer. Den innehåller följande fyra delar: drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur. Vi gör också vår egna engagemangsprofil.

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 16 september, kl. 9-12.
Plats: Digitalt via Teams

Bok ingår i träffen

Föreläsare

Niklas Delmer, Hej Engagemang, är från Oxie utanför Malmö och har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.