Hur arbetar vi med problematiken kring missbruk på arbetsplatsen?

Martin Sjöberg gästar oss  för att berätta om missbruksproblematik i organisationen. Han berättar om vad det är vi har att göra med rent medicinskt och hur missbruk slår mot både verksamhet, organisation och den enskilda individen.

Martin delar också med sig av Ljung & Sjöbergs modell för hur man som organisation på bästa sätt skyddar sig och sina medarbetare från konsekvenserna av detta dolda och stora problem.

Efter paus diskuterar vi och byter erfarenheter kring utmaningar och goda exempel i såväl förebyggande arbete såväl som vid utvecklat missbruk.

Tid: 20 april, kl 9-12
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Martin Sjöberg, Ljung & Sjöberg AB

Föreläsare

Martin Sjöberg, Ljung & Sjöberg AB, är en av grundarna till företaget. Ljung & Sjöberg är specialiserade på alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen. Med verktyg som målgruppsanpassade utbildningar, handledningstjänster, kartläggning och behandlingsprogram stöttar man kunder och klienter till förändring både på organisations- och individnivå.