Inkluderings– och mångfaldsarbete på Sveriges Radio

Sveriges Radio vill erbjuda alla i Sverige fler röster och starkare berättelser för att skapa en större förståelse. Varje år producerar vi 140 000 timmar radio och vi vill att så många perspektiv som möjligt ska höras i vårt stora utbud. För att nå dit behöver vi medarbetare med många olika kompetenser och erfarenheter som tillsammans bidrar till en kultur där alla känner sig trygga att vara sig själva och dela med sig av sina perspektiv.

Julia Blomberg är samordnare för företagets perspektivarbete och kommer berätta om utmaningarna och möjligheterna att få ett nästan 100 år gammalt företag att ligga i framkant gällande såväl innehåll som att bedriva en medveten och inkluderande kompetensförsörjning.

Efter rasten leder Julia och Carola en workshop där vi får diskutera och dela hur vi själva jobbar med inkludering och vad vi tar med oss från Sveriges Radios arbete och varandra!

Tid: 8 februari 2023, kl 9-12,
frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Julia Blomberg jobbar som HR-strateg och samordnar Sveriges Radios arbete med mångfald och inkludering – att erbjuda publiken fler perspektiv. Hon har en bred bakgrund på företaget sen 14 år och ligger bland annat bakom Sveriges Radios hållbarhetsstrategi, har varit kanalansvarig för P3, programledare och projektledare för evenemanget Musikhjälpen under många år.

Julia Blomberg
Carola Rosendahl

Föreläsare

Carola Rosendahl jobbar som arbetsmiljöstrateg på HR-avdelningen Sveriges Radio. Carola har haft den rollen i åtta år, och arbetar bland annat tillsammans med Julia och andra kollegor i jämställdhets- och inkluderingsfrågor samt med Jämix, som är ett jämställdhetsindex via Nyckeltalsinstitutet. Över 300 företag och organisationer ingår i Jämix och 2021 vann SR 1:a pris i Jämix.