Hur kan man systematisera sitt arbetsmiljöarbete enligt internationella standarder?

För fyra år sedan publicerades den första ISO-standarden för arbetsmiljöledning, ISO 45001. Den var resultatet av fem års utvecklingsarbete där Sverige var en pådrivande aktör. Nu har över 300 000 organisationer globalt valt att certifiera sig mot denna och erfarenheterna om utmaningar och hur standarden underlättar resan mot bättre arbetsmiljö blir allt fler.

Stefan Larsson, var svensk huvudförhandlare i det internationella arbetet beskriver sina erfarenheter kring detta och om hur en organisations förutsättningar och andras syn på arbetsmiljöarbete kan utveckla hur en organisation arbetar med detta. Vi får ta del av exempel, utmaningar och framgångsfaktorer.

Tid: 18 april 2023, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Stefan Larsson, grundare av 6DS, Six Dimensions of Sustainability, arbetade inom tung industri under många år på internationell nivå med bl.a. ledningssystem för arbetsmiljö. Sedan tio år tillbaka har han egen verksamhet med fokus på att hjälpa verksamheter att bli mindre ohållbara genom att bl.a. utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Stefan Larsson