Att den allra största delen av ohälsan är skapad som ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer och i politiken vet vi redan och har t.ex. resulterat i regelverk som OSA (AFS 2015:4). Vi vet också att ohälsa och slöseri med mänskliga resurser kan motverkas. Forskning pekar på ett antal nycklar till hälsosamma och attraktiva arbetsplatser som leder till ökad lönsamhet. Problemet är vi inte använder oss av denna kunskap.

Roger Hansson kommer att dela med sig av de senaste årens forskningsrön blandat med reflektioner kring medlemmarnas personliga erfarenheter från sina egna verksamheter. Vi får även möjlighet att pröva på ett verktyg som ingår i STAMINA-modellen, en enkel evidensbaserad modell som hjälper chefer och medarbetare att utvecklas på egen hand utan att behöva ta hjälp utifrån.

Tid: 7 mars 2023, kl 9-12,
frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Roger Hansson, metodutvecklare och utbildare, Human Resources Index Institute, har en bakgrund inom governance consulting med såväl internationella som inhemska uppdrag. Roger har sedan många år medverkat som metodutvecklare tillsammans med professorerna Eva Vingård och Magnus Svartengren, enheten för Arbets– och Miljömedicin vid Uppsala universitet, om verktyg för långtidsfriska och produktiva arbetsplatser och företag.

Roger Hansson