Vad påverkar vår möjlighet till återhämtning och hur kan den integreras i jobbet?

Återhämtning är vad vi behöver för att må bra, men hur gör man?
I dag träffar vi Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap som forskat på just detta. Hon inleder dagen med en djupdykning i återhämtning på jobbet. Vad påverkar möjligheten till  återhämtning och hur kan vi använda återhämtande aktiviteter och beteenden för att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsvardag för medarbetarna – och oss själva?

Efter föreläsningen diskuterar vi tillsammans hur vi går från tanke till handling i våra egna organisationer. Vi delar goda exempel och utmanas till att hitta sätt att bygga in återhämtning för de vi jobbar för och oss själva.

Tid: 16 april 2024, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Lina Ejlertsson, disputerad folkhälsovetare som under de senaste tio åren har bedrivit forskning inom hälsa i arbetslivet parallellt med att sprida kunskap om ämnet på olika sätt. Hon föreläser, leder workshops och stöttar medarbetare, hälsoinspiratörer, HR och chefer på både företag, kommuner och i statlig verksamhet.

Lina Ejlertsson,