— Vad är det, och varför ska vi jobba med det?

Psykologisk trygghet har blivit ett alltmer populärt begrepp den senaste tiden, men vad innebär det egentligen? I korthet beskriver det ett arbetsklimat där alla känner sig trygga i att ta sociala risker i syfte att förbättra arbetet, utan att vara rädda för att bli negativt bemötta.
Ett psykologiskt tryggt arbetsklimat ger flera fördelar både i form av ökat välmående och ökad prestation och innovation. Tyvärr är det vanligare än vi tror att arbetsgrupper har en låg grad av psykologisk trygghet, även när alla är trevliga mot varandra och verkar samarbeta bra.

Föreläsningen går igenom de drivkrafter som behövs för att en arbetsgrupp ska utveckla psykologisk trygghet och vilka konkreta beteenden som upprätthåller den. Vi utforskar också chefens roll samt går igenom vanliga hinder för psykologisk trygghet och hur man kan komma runt dem, exempelvis hur tystnadskultur upprätthålls och vad som konkret behöver förändras för att bryta den. Och viktigast av allt – hur man kommer igång med trygghetsarbetet rent praktiskt.

Tid: 6 mars 2024, kl 9-12
Frukost från 8.30
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38

Föreläsare

Charlotte Ulfsparre är legitimerad psykolog och organisationskonsult med bred erfarenhet från bland annat företagshälsovård, digitala psykologitjänster och psykiatriska verksamheter.

Idag driver hon eget med målet att hjälpa företag skapa
förståelse för psykologin bakom våra beteenden och vägleda såväl verksamheten och individer till konkreta förändringar som håller långsiktigt.