Vi inleder dagen med ett case från ICA. Hur kopplar de självledarskap till hälsa? Vi fortsätter med egna reflektioner kring självledarskap och hur vi kan stötta våra medarbetare till arbeta med sin hälsoutveckling.

ICA:s wellbeing-arbete

Wellbeing är ett prioriterat område för ICA-koncernen och vi har en nyligen framtagen Hälsoambition antagen av högsta ledningen. Den innehåller bland annat ICA:s vision och fokusområden.

En del i denna säger att vi ska ”empower employee to a sustainable lifestyle” och där ser vi  en tydlig  koppling till till exempel Självledarskap.

Självledarskap på ICA

  • Vad menar vi med begreppet?
  • Varför har ICA valt att jobba med självledarskap och hur ser vi på kopplingen till Wellbeing?
  • Hur har vi jobbat? Vi beskriver  ”The self leadership program” och de moduler som ingår.
    Resultat: Vilka effekter ser vi idag?

Dialog i gruppen
Reflektioner på ICAs arbete
Hur ser vi deltagare på kopplingen självledarskap och wellbeing?
Är det fokus hos er? Hur jobbar ni i så fall?

Hälsa & Arbetsmiljö-nätverket

Tid: 7 oktober, kl. 9-12. Frukost från 8.30.
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38.

Föreläsare:

Åsa Axelsdotter och Helena Sandberg