HR & AI – Vad kan man automatisera?

Vi kommer att titta på olika kommuner och företag som använt AI framgångsrikt inom HR för att inspireras i vår egen resa till mer digitalisering, automatisering och användandet av AI.

Hur tar man fram en strategi och handlingsplan för Automatisering och AI?
Ni kommer också få tips om bra läsning och poddar om AI.

Vi ska dessutom titta närmare på hur vi hanterar bakgrundskontroller, säkerhetsklassningar och säkerhetsintervjuer.

En expert från Scandinavian Recruitment Intelligence som jobbar mycket med dessa frågor kommer till oss för att prata om detta och där vi kan få tips om hur andra gör.

Hr-chefer Kommun nätverk

Tid: 26 oktober, kl. 8.30 – 10.30
Plats: Digital träff

Nätverksledare

Patrik är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital.

2021 utnämndes Patrik  till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Han har en bakgrund som  framgångsrik chef under 20 år inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patrik är numera flitigt anlitad för att prata om Digitalisering inom HR och framtidens HR på Konferenser och webinar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Sedan ett år tillbaka arbetar Patrik med strategisk kompetensförsörjning och digitalisering av HR-arbetet på Watma Education.