När och hur?

Vi möts digitalt via Teams, 2 timmar per tillfälle och varvar föreläsning och diskussioner – både i hela gruppen och i mindre grupper. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum.

Höstens datum 2022

  • 20 september, kl 9.30 – 11.30
  • 8 november, kl 9.30 – 11.30
  • 30 november, kl 9.30 – 11.30

Innehåll den 8 november

Hur mäter du bäst det vi gör inom HR för att få bättre kunskap som hjälper dig att mäta, förstå och följa upp hur väl ni uppnår HR-mål på ett sätt som är i linje med er strategi och era mål.

 

Tid: 8 november, 2022, kl 9:30-11:30
Plats: Teams

Nätverksledare

Patrik Remann finns idag på Gävle kommun som enhetschef på Kompetens­försörjningsenhet & HR Verksamhetsledning.

Han är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i
den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human
Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad
och digital.

2021 utnämndes Patrik till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Tidigare chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt
som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete. Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.