När och hur?

Vi möts digitalt via Teams, 2 timmar per tillfälle och varvar föreläsning och diskussioner – både i hela gruppen och i mindre grupper. Inbjudan till varje träff får du cirka en månad före träffdatum.

Höstens datum 2022

  • 20 september, kl 9.30 – 11.30
  • 8 november, kl 9.30 – 11.30
  • 30 november, kl 9.30 – 11.30

Innehåll den 30 november

Ledarskap i förändring &  tillitsbaserat medarbetarskap

Snabba förändringar, komplexitet och oförutsägbarhet är det nya normala. Men kontroll är inte längre universallösningen.
I stället för kontroll kan den mest effektiva ledningsstrategin vara att tänka omvänt: Att släppa kontrollen och ge medarbetarna mer tillit. Och framför allt att peppa alla att slå sina kloka huvuden ihop och samarbeta för att hitta gemensamma problemlösningar. Precis som i andra ledarskapsstrategier har chefen ansvaret för att påverka medarbetarna att gå i önskad riktning. En tillitsfull chef har sin främsta uppgift som vägledande möjliggörare. Nyckelord för tillitsfullt ledarskap är gemenskap, engagemang och öppenhet. Det senare är en nödvändighet för att ta de risker som krävs för att hantera en oförutsägbar samtid. I den tillitsbaserade organisationen är det aktiva medarbetarskapet centralt. För att klara framtidens utmaningar behövs allas kreativitet och medskapande. Detta förutsätter en god kunskap hos alla i organisationen kring såväl sig själv och de inre förutsättningarna som sitt uppdrag. Vilken är din uppgift och vilka aktiviteter är särskilt värdeskapande för de du arbetar för? Medarbetaren behöver även verktyg för att kunna förbättra sitt arbete kontinuerligt samt förstå och hantera den transformation som vi är under och som kräver omställningsförmåga.

 

 

Tid: 30 november, 2022, kl 9:30-11:30
Plats: Teams

Nätverksledare

Patrik Remann finns idag på Gävle kommun som enhetschef på Kompetens­försörjningsenhet & HR Verksamhetsledning.

Han är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i
den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human
Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad
och digital.

2021 utnämndes Patrik till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Tidigare chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt
som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete. Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Patrik Remann

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.