På vår nästa träff i april ska vi titta på hur man kan minska personalomsättningen och sjukfrånvaron genom en bra och genomtänkt kompetensförsörjningsplan.

Genom att ha en röd tråd genom hela kompetensförsörjningsprocessen kan man stärka Employer Brand och varumärke, minska kostnaderna för rekrytering, se till att personalen trivs och därmed minska personalomsättningen och sjukfrånvaron.

Nätverksträffen kommer att ge tips på hur en sådan process ser ut och vad man bör tänka på.

Diskussioner om hur det ser ut i nätverket med kompetensförsörjning och hur processerna ser ut.

Innehåll i träffarna bestäms i samråd med deltagarna för att få det så aktuellt som möjligt.

Tid: 6 april, kl 13.30 -15.30
Plats: Digital träff

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Nätverksledare

Patrik är med och utformar internationella ISO standarder för alla HR processer i den svenska delegationen av experter i något som heter SIS/TK 562 Human Resource Management.

Expert på rekryteringsprocessen, och för att göra den LEAN , Automatiserad och digital.

2021 utnämndes Patrik  till en av “TOP 250 most influential person in HR worldwide”.

Han har en bakgrund som  framgångsrik chef under 20 år inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Patrik är numera flitigt anlitad för att prata om Digitalisering inom HR och framtidens HR på Konferenser och webinar.

Patriks HR-avdelning nominerades som “Bästa HR-team” 3 år i rad.

Sedan ett år tillbaka arbetar Patrik med strategisk kompetensförsörjning och digitalisering av HR-arbetet på Watma Education.