Något som har varit vanligt förekommande under många år är att många administrativa/HR arbetsuppgifter läggs på cheferna i organisationen samtidigt som HR funktionen har fått en mer specialiserad och strategisk inriktning. 

När chefen får mer att rapportera och mer av HR arbete ska göras i det dagliga arbetet är det viktigt att HR är ett bra stöd i alla delar. Det kan vara att systemen är lättanvända, att de processer som finns går snabbt att förstå och att de finns i en version som är som en checklista. Chefer behöver också i mycket större utsträckning få stöd och support i sina frågor, som kan vara skriftliga eller via personliga möten eller digitala/telefonsupport. Här har vi en viktig roll att stötta cheferna med att få de rätta förutsättningarna för sitt ledarskap så att de kan bygga upp sin kompetens. HR behöver finnas där och coacha chefen.

Chefen behöver också kompetensutveckling i sin roll som chef och få bra verktyg att nå sin fulla potential som chef. Säkra tillgången på nyckelkompetensen som krävs för att nå affärsmålen genom kompetenskartläggningar.

I Den här nätverksträffen kommer vi att gå igenom olika viktiga punkter för att vara en stöttande HR funktion för alla chefer i vår organisation.

Hur gör vi våra processer enkla? Hur bygger vi upp HR´s support till cheferna? Hur kompetensutvecklar vi cheferna på bästa sätt?

Vi kommer att titta på forskning, best practice hos kommuner, och olika vägar som företag har tagit för att komma dit.

Tid: 25 januari, kl 9.30 – 11.30
Plats: Teams

Föreläsare

Johan Book har arbetat med ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling och förändringsledning sedan början på 2000-talet. Hans stora intresse för drivkrafter, välmående och prestation började redan på högstadiet. Han har bland annat skrivit boken ”Ledarutmaningen – att planera är silver göra är guld” samt tillsammans med resten av gänget på ”HejEngagemang!” gett ut ”Börja göra – en handbok i medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation”.

Johan Book

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.