Den 26 maj tar vi en genomgång av nya lagar och regler inom arbetsrätten. Jag kommer att gå igenom vad som är nytt och vi går igenom AD-domar.

Mejla gärna in case som vi kan diskutera och byta erfarenheter kring. Vad tycker du är utmaningarna med de nya lagarna? Vad är bra, vilka regler underlättar rent av HR-arbetet?

Tid: 26 maj, kl 9.30 – 11.30
Plats: Teams

Föreläsare

Johan Book har arbetat med ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling och förändringsledning sedan början på 2000-talet. Hans stora intresse för drivkrafter, välmående och prestation började redan på högstadiet. Han har bland annat skrivit boken ”Ledarutmaningen – att planera är silver göra är guld” samt tillsammans med resten av gänget på ”HejEngagemang!” gett ut ”Börja göra – en handbok i medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation”.

Johan Book

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.