12 punkter som beslutsunderlag för utformning av distansarbete.

Pandemin har tvingat många av oss att arbeta på ett sätt som alla visste fanns – men bara få vågade omsätta i praktiken i stor skala: Distansarbete. I och med den snabba omställningen från kontorsarbete till hemarbete är vi nu inte bara insatta i vad som krävs rent tekniskt; vi har också utvecklat en högre grad av acceptans gentemot hemmakontoret – och sett dess för- och nackdelar.

Nu är frågan hur vi ska gå vidare. Ligger framtiden i distansarbetet och om ja, vad behöver vi tänka på för att det ska fungera även utanför pandemins kontext?

Idag möter vi Linda Weidenstedt, disputerad sociolog och forskare på Ratio. Tillsammans med kollegor har hon skrivit en litteraturöversikt där forskningsresultat från tidigare studier om distansarbete analyseras och sammanfattas. Översikten ger därmed en bra bild av vad vi vet om distansarbete, både i Sverige och internationellt. Rapporten mynnar i 12 punkter som kan vara en bra utgångspunkt att utvärdera för HR personer innan beslut kring distansarbete tas.

Linda kommer att presentera dessa 12 punkter och sätta dem i en större kontext av svenskt ledarskap, medbestämmande och empowerment.

Efter Lindas dragning fortsätter vi att diskutera och reflektera på dagens tema.

Tid: 23 februari, 9-12.
Plats: Digital träff via Teams

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Linda Weidenstedt

Föreläsare

Dr Linda Weidenstedt är sociolog och forskar kring arbete, organisationer, och arbetsmarknaden. Hon disputerade 2017 på en avhandling om ledarskapstekniken empowerment vid Stockholms Universitet. Hon jobbar som forskare på Forskningsinstitutet Ratio, och som lärare inom PAO programmet (personal, arbetsliv & organisation) på Sociologiska Institutionen, Stockholms Universitet.