0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Arbetsrätten är inte alltid självklar, dagens träff hjälper dig att reda ut några vanligt förekommande och aktuella arbetsrättsliga frågor.

En stor del av både HR-funktioners och chefers vardag har en arbetsrättslig grund. Allt ifrån rekrytering till avslut av anställning. HR-funktionen har generellt utvecklats till ett mer konsultativt arbetssätt gentemot cheferna, så även i en del arbetsrättsliga frågor. Det är viktigt att vara väl påläst i arbetsrätten eftersom misstag kan innebära långdragna och dyra rättsprocesser.

Arbetsrätten kan till och från också innehålla felaktiga uppfattningar och mytbildningar. Därför är det bra att vara uppdaterad.

Georg Frick kommer att redogöra för tre viktiga områden inom arbetsrätten; arbetsmiljöansvar i hemmet (vilket är högaktuellt med tanke på corona), svåra uppsägningar (personliga skäl) samt diskriminering och trakasserier.

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 21 april 13-16 (OBS! Ny tid!)
Plats: Digital träff

Föreläsare och workshopledare Georg Frick, Frick HR consulting

Föreläsare

Georg Frick, Frick HR consulting AB. Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbetsgivarkonsult.
Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.