0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

På dagens träff möter vid Linda Widar som forskar vid Högskolan i Gävle kring möjligheter och utmaningar för anställdas hälsa och arbetsmiljö vid distansarbete.

Hon kan beskriva vilka utmaningar chefer och medarbetare ställs inför och vilka faktorer som anses betydelsefulla för att hantera de utmaningarna (ur båda perspektiven).

Linda tipsar om vilka strategier och typer av insatser som kan ha positiv effekt på hälsan.

Efter Lindas föreläsning diskuterar vi i gruppen hur våra egna verksamheters hälsa ser ut och vilka förutsättningar vi har att öka välbefinnandet hos våra chefer och medarbetare.

Tid: 23 mars, 9-12.
Plats: Digital träff
Gemensam träff för HR- och Hälsonätverket och Hälsa & Arbetsmiljö

Föreläsare

Linda Widar är doktorand vid akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle där hon forskar om distansarbetets möjligheter och utmaningar för anställdas hälsa och välbefinnande i arbetet. Har sin utbildningsgrund inom folkhälsovetenskapen och arbetat. Driver också eget företag med inriktning ledarskapsutveckling.