0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Det enda vi med säkerhet kan vara säkra på att förändring sker, snabbare och snabbare.  Hur kan vi  förhålla oss och klara utmaningarna?

Eva Lidén  kommer till oss idag för att träna oss i förändringsledning.

För att kunna överleva långsiktigt behöver organisationen ha en förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Men hur överlever man som förändringsledare i organisationen?

HR får ofta en roll när förändringar ska genomföras. Vi har tränat på MBL-förhandlingar men har vi fått träna på att leda eller stötta ett förändringsprojekt?

Vi hämtar användbara insikter från forskningen. Vad är det hos oss människor som gör förändringar till utmaningar? Vi diskuterar hur vi kan agera för att möta dessa behov.

Eva ger exempel på förändringsprojekt och fällor. Hur förbereder jag förändringen, vad kan, och bör jag, vara beredd på? Är förändringsledare en speciella? Vad behöver jag ha på plats för att komma i mål med en förändring?

Eva brinner för problemlösning och utveckling. En viktig utgångspunkt i hennes arbete är allas inneboende förmåga. Utmaningen är att ge förutsättningar för att alla ska kunna ta ansvar och bidra.

Därför ska vi naturligtvis också under dagen resonera och reflektera. Vilka är dina erfarenheter av lyckosamma förändringsprojekt eller dikeskörningar?

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 10 september, 11-16, kaffe från 10.30.
Plats:  Elite  Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå.

Eva Lidén

Föreläsare

Eva Lidén är organisations- och ledarskapskonsult i eget bolag, Katalysa AB.

Eva har totalt 30 års erfarenhet av ledarroller från produktion, administration, forskning och utveckling i olika branscher som bioteknik, försvar, processindustri och bank och försäkring.

Eva har lång erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete.