AI är ordet på allas läppar och enligt vissa, lösningen på det mesta. Men är det verkligen så, hur använder vi på HR AI smartast och var ska vi börja? Vilka arbetsuppgifter vill vi lämna över till AI och vad gör vi bäst i att sköta själva?

Camilla Häggroth, HR- och hållbarhetschef i Fonuskoncernen, är generellt intresserad av tekniska innovationer, och särskilt av AI.

År 2019 fick Camilla Häggroth ett stipendium från stiftelsen Pause, för att göra en studie om AI och HR. Sedan dess har hon tillsammans med Sveriges HR-förening skapat en utbildning i ämnet, och hon har en rätt klar bild av hur utvecklingen kommer att påverka HR-skrået samt HR:s dubbla roller i relation till AI.

 Det som är ”human” i HR kommer att kunna bli mer ”human” och mindre annat, vilket är positivt, om man gör det rätt. Etik och moral, goda omdömen och helhetsbedömningar – där är människan fortfarande bäst.

HR:s dubbla roll handlar både om att själva prova och introducera den teknik man ser som bäst lämpad samtidigt som man ökar sin kunskap och både risker och etik. I den andra rollen behöver HR vara med och hjälpa organisationen att föra in ny teknik och förstå hur den påverkar affären, roller, professioner, kunskap och organisationen i sin helhet.

Låt oss prata om HR:s egen kunskapsutveckling inom AI är och hur vi kan hantera båda våra roller i relation till teknik som sätter människan i centrum.

Hur relaterar du själv till AI, hur nyttjar din arbetsplats AI , hur vill du att din roll utvecklas? Vi diskuterar och delar med oss av erfarenheter och utmaningar kring användandet av AI-verktyg.

Tid: 15 oktober, kl 11—16, (inkl lunch)
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 , Luleå

Föreläsare

Camilla Häggroth, HR & Hållbarhetschef Fonus och Familjens Jurist

PAUSE-stipendiat 2019-2020 ’HR och AI’ (HR+AI=Sant)

Ashridge Business School PhD-program Organizational change

MIT – Artificial Intelligence, Implication for Business Strategies