Länsstyrelsen initierade 2022 en satsning där alla ledningsgrupper och team i hela organisationen skulle genomföra insatsen hållbara team. 

Hållbara team är för Länsstyrelsen ett verktyg för att utveckla samarbete och samhörighet och grundar sig på Susan Wheelands modell för gruppers utveckling. Insatsen påbörjas och avslutas med en mätning av var respektive grupp är i sin utveckling. Först ut var länsledningens ledningsgrupp och därefter de olika avdelningarnas ledningsgrupper. Successivt har sedan enheternas grupper gått in i hållbara team. Parallellt coachas ansvarig chef i sitt ledarskap kopplat till var gruppen är och vad gruppen behöver. Under våren har några grupper avslutats medan andra ännu inte kommit igång.

Vi träffar Susanne Nilsson som initierat hållbara team på Länsstyrelsen i Norrbotten. Hon kommer berätta mer om bakgrunden till insatsen, hur upplägget ser ut och vilket resultat som organisationen hittills sett.  

Finns begreppet hållbara team inom min verksamhet? Hur arbetar vi med team-utveckling? Vi diskuterar och byter erfarenheter på dagens tema.

Tid: 17 september, kl 11—16, (inkl lunch)
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 , Luleå

Föreläsare

Susanne Nilsson avdelningschef för verksamhetsstöd och tf HR-chef på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Susanne Nilsson