0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Att ha förmågan och viljan att lära nytt är en viktig kompetens. Hur hjälper man som företag och organisationer medarbetarna att kunna, vilja och orka att ständigt lära nytt och lära om?


Idag får vi möta Anna Lyckström från Scania i Södertälje. Hon och hennes enhet arbetar med lärande och kompetens inom företaget.

”På Scania jobbar vi på många olika sätt för att främja en lärande kultur och bygga en lärande organisation. 

Jag tänker dela med mig av om vad Scania gör, förmedlar och jobbar kring för att främja en lärande kultur samt visa lite av de plattformar och lärsystem vi utvecklar och jobbar med hand i hand med detta”.

Vi ska också diskutera den lärande organisationen och dela med oss av våra egna erfarenheter och utmaningar.

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 18 maj, 9-12.
Plats: Digital träff

Föreläsare

Anna Lyckström jobbar som Learning & Competence Manager på Scania Academy, en central organisation för Learning and Development.

Anna är tillika medlem i Utbildningsnätverket.