Behöver vi verkligen medarbetarenkäter och utvecklingssamtal? Marie Hallander Larsson berättar om ett alternativ, uppdragsdialogen på Akademiska Hus.

HR har sedan 1960-talet använt utvecklingssamtal/medarbetarsamtal som verktyg för samtal med varje medarbetare. Ett verktyg som när det kom uppfyllde allt man önskade. Idag när hierarkier försvinner och vi arbetar alltmer i projekt och samverkansgrupper, chefer finns på distans och varje medarbetares behov är mer i centrum så fungerar inte gamla tiders verktyg baserat på checklistor och rapporter.
 
Akademiska Hus har sedan lite mer än 1 år tillbaka infört en annan modell där medarbetarnas UPPDRAG är i fokus. Med det har man tagit bort utvecklingssamtal, prestationssamtal och medarbetarundersökningar. Att kontinuerligt diskutera uppdraget och förutsättningarna som behövs för att göra ett bra jobb är faktorer som krävs för att skapa en bra och sund psykosocial arbetsmiljö, men också för att få en fungerande organisation som också levererar mot uppsatta mål och strategier. En ny modell för uppföljning där inget är anonymt bidrar till ökat självledarskap och mer aktivt förbättringsarbete. 
 
Marie Hallander Larsson, personaldirektör på Akademiska Hus berättar mer om tankarna bakom modellen, implementering och hur uppdragsdialogerna används som verktyg för att möte ett förändrat arbetsliv. Hon berättar också om stötestenar och erfarenheter som kan komma till pass även i andra situationer där nya verktyg ska presenteras.

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 26 november, 10.30—15.30
Plats: Digital träff.

Marie Hallander Larsson

Föreläsare

Marie Hallander Larsson
Jobb
Pharmacia, IBM, Scandic Hotels, Empower, Wedins Skor, Posten, Swedbank, Försäkringskassan, Akademiska Hus
 
Styrelser
Svenska Ridsportförbundet, Samhall, Vapiano Restauranger, Academic Communication, Svevia, Brunmåla Hästklinik
 
Förskollärare. Marknadsekonom Pedagogik/psykologi. Gift med Peter, sonen Eric 2 hästar, 4 hundar Gård utanför Stockholm.