0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Medarbetarskapet tar plats i organisationerna efter att vi länge koncentrerat oss på ledarskapet. Hög tid för ansvar för den egna utvecklingen, arbetsmiljön och varandra.

På denna träff gör vi tillsammans med Helena Mattsson en djupdykning i medarbetarskapet och hur HR kan stötta och utveckla det.

Begreppet medarbetarskap innefattar den aktiva och ansvarstagande roll som de anställda förväntas ta. Det handlar om att vara medansvarig för både sin eget och verksamhetens utveckling, gemenskap och samarbete. 

Under dagens träff kommer vi ta upp vad som kännetecknar ett bra medarbetarskap och fokusera på hur vi skapar förutsättningar i organisationen för att kunna vara aktiv och medansvarig.  Utifrån forskning, modeller och praktisk övning ska vi titta på hur HR kan jobba med att stödja och utveckla medarbetarskapet.

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 14 oktober, 11—16, kaffe från 10.30
Plats:  Elite  Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå

Helena Mattsson

Föreläsare

Helena Mattsson har lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla ledare och medarbetare.  Hon är i grunden beteendevetare med 15-års erfarenhet från arbete inom företagshälsovård, som projektledare och HR-strateg.  I dag arbetar hon som senior organisationskonsult på Ericson & Hjelte AB. Helena är diplomerad coach, certifierad användare av FARAX – 360°, GDQ (Group Development Questionnaire), Lead Forward och TeamPro workshop.