Hur har vi klarat av det senaste 1,5 åren, vad har förändrats och hur kommer det att se ut nu och nästa år?

På höstens första träff och vår första fysiska träff på länge ska vi både titta I backspegeln och blicka framåt.

Vi diskuterar och byter erfarenheter kring coronatiden och de, i många fall helt annorlunda arbetssätt, vi snabbt har fått lära oss.

  • Vad  har vi lärt oss? Goda exempel
  • Hur har våra policys och rutiner förändrats? Hur kommer de att ytterligare förändras under hösten och 2022?
  • Vilka utmaningar ser vi inom det närmsta halvåret/året? Kan vi stötta varandra?
  • Vilka positiva utvecklingsmöjligheter ser vi?

Erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion.

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 29 september, 11-16.
Plats: Digitalt via Teams.