Idag möter vi organisationskonsulten, forskaren och leg psykoterapeuten Eva Norrman Brandt I en workshop om hur du som HR professionell kan stödja chefer och medarbetare I förändring.

Eva bjuder in dig till en interaktiv förmiddag då du får ta del av teori och praktik om olika sorters förändringar.

Vi sätter ett särskilt fokus på hur man får med sig människor I förändring och vilken roll ledarskapet har I detta sammanhang. Vad händer i omvärlden som orsakar kulturpåverkande förändringar?

  • Vad händer i din organisation?
  • Vad behövs för att få människor med sig i förändring?
  • Hur kan du som HR stödja chefer och medarbetare i förändring?

HR & Hälsonätverket i Luleå

Tid: 28 oktober, kl. 9-12.
Plats: Digital träff


Våren 2021 släpptes hennes nya bok ”Transformativt förändring och agilt ledarskap”.  Som medlem i HR & Hälsonätverket får du ett kampanjpris.

Föreläsare

Eva Norrman Brandt arbetar som organisationskonsult sedan 1999, har en examen som  Leg. Psykoterapeut med 17 års arbete inom öppenvårdspsykiatri i Stockholm, och är fil lic på Jönköpings universitet 2019.

Eva har undersökt transformativa förändringar i teori och praktik. Hon har utöver sitt avhandlingsarbete om en 10 årig förändring i en läkemedelsindustri intervjuat chefer och medarbetare i flera organisationer som genomgått grundliga kulturförflyttningar.