Vi börjar dagen med att byta erfarenheter kring egna erfarenheter av mobbning och användande av härskarteknik på arbetsplatsen. Vad hände, hur löste vi det?

Efter lunch möter vi Mattias Elg, organisationspsykolog, som kommer att beskriva grunderna till varför mobbning uppstår på arbetsplatsen och också berätta om konkreta verktyg för att identifiera, hantera och få bort härskartekniker från arbetsmiljön. Trots att mobbning är ett vanligt problem och att många drabbas saknar chefer och HR-personal ofta adekvat kunskap om hur sådana ärenden ska hanteras. Föreläsningen kommer att beröra skillnaden mellan kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier och diskriminering, samt ge en översikt över de vanligaste härskartekniker som finns på våra arbetsplatser. Att förebygga mobbning är otroligt viktigt, att bli medveten om på vilket stadium mobbningen pågår gör det exemplevis lättare att åtgärda den i tid. Innan det blir svåra konsekvenser för dem som drabbas. 

Vad kan jag förvänta mig av Mattias föreläsning?

Det här är ett utmärkt tillfälle för dig som vill utveckla din kunskap om destruktiva gruppsykologiska processer på arbetsplatsen och få nya praktiska färdigheter i hur du kan skapa ett bra och konstruktivt arbetsklimat. Föreläsningen är fylld av verkliga exempel och användbara verktyg.

Vi bjuder även in de som är medlemmar i våra distansnätverk och befinner sig i Norrbotten.

Tid: 4 maj, kl 11—16, inkl lunch
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 Luleå

Föreläsare

Mattias Elg har sin bakgrund inom organisationspsykologi och personlighetstestning. Idag är han VD och organisationspsykolog i konsultbolaget Mattias Elg AB som arbetar med ledningsgruppsutveckling och avancerade personbedömningar. Mattias startade 2007 cute i Sverige (idag A-On Assessments) och har varit VD för Assessio Psychometrics. Han har också utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos svenska myndigheter (bland annat assessment av ”dark sides” och urspårningstendenser, inriktat på personlighetsstörningar och personlighetsproblema-tiska drag) och representerade 2009-2012 Sverige i arbetet med att ta fram ISO 10667, bedömningstjänster i arbetslivet, och deltog 2018-2019 i revideringsarbetet.

Mattias Elg

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.