Kompetensförsörjning i Norrbotten – en speciell utmaning

Vi börjar dagen med att diskutera våra egna verksamheters specifika kompetensförsörjningsutmaningar, just nu och i ett fem-årsperspektiv. Vad står vi inför?

Efter lunch möter vi Keith Sivenbring och Maria Söderberg som på uppdrag av Luleå Business Region har tagit fram och utvecklat materialet ”Framtidssäkrad Kompetensförsörjning – En metod för framgångsrika och attraktiva företag”. *

På workshopen med HR & Hälsonätverket kommer Keith och Maria gå igenom innehållsdelarna och visa hur de arbetar metodiskt för att skapa insikter och ”comitment” bland ledare. För att kunna möta utmaningarna i norr behöver företagen ta fram en tydlig strategi som visar hur de kan skapa attraktion, bygga en bra Employer Branding och tillämpa en strukturerad rekryteringsprocess.

Innehåll i workshopen

  • Nulägesanalys – Kartläggning av företagets framgångsfaktorer.
  • Employer branding – hur kan vi arbeta med arbetsgivarvarumärket?
  • Medarbetarhjulet – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, motivera och exit.
  • Förändringsledning – hur får vi med oss medarbetare?
  • Vår unika metod – hur gör vi för att skapa trygghet i gruppen?

Vi avslutar dagen med att reflektera över eftermiddagen och se vad vi kan ta till oss och an-vända i den egna organisationen.

* Totalt har 42 företagsledare och HR-personer deltagit i fem utbildningsgrupper sedan 2020. Under fyra dagars workshop har företagsledare och HR från olika branscher delat med sig av sina egna erfarenheter och arbetat fram en strategi för företagets kompetensförsörjning.

Tid: 22 mars, kl 11—16, inkl lunch
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 Luleå

Workshopledare

Maria Söderberg, DARE Consulting; jobbar med kompetensförsörjning och HR. Arbetat som rekryteringskonsult sedan 2004. Coach för bl a Trygghetsstiftelsens klienter, mentor via ALMI. Är ordförande för Företagarna Luleå. Drivs av mötet med männi-skor i många olika sammanhang.

Keith Sivenbring, New Action Consulting; jobbar med kommunikation, ledarskap och affärsutveckling med företag och organisationer i norr. Är specialiserad på att coacha och skapa trygga ledare och team som förstår vad var och en behöver för att lyckas med sina uppgifter. Arbetar även med strategisk kompetensutveckling och är ordförande för Management Branschråd i Luleå Näringsliv.

Maria Söderberg och Keith Sivengring

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.