Hur arbetar vi med jämställda och inkluderande arbetsplatser?

På årets första träff möter vi Ann-Katrine Roth som arbetar konstant för att få till mer jämställda arbetsplatser.

Jämlikhet och inkludering är två frågor som skapar framgång för företag, organisationer och samhällen, men varför är det så trögt och vad och hur gör dom som lyckas?

Ann-Katrine tar bl.a. upp:

  • definitioner av begrepp
  • inkludering och exkludering, en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • framgångsfaktorer, strategier och ledning
  • ledarskapet och chefskapet
  • nulägesanalys, mätbara mål och indikatorer
  • hur kan vi öka takten i arbetet med att skapa mer inkluderande arbetsplatser?
  • goda exempel
  • diskussioner och erfarenhetsutbyte

Hur arbetar du i din verksamhet med dessa frågor? Går det framåt? Påverkar det resultatet för verksamheten som helhet?

Tid: 26 januari, kl 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Ann-Katrine Roth är jurist, expert och författare med egna företaget E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB. Hon arbetar med utgångspunkten att jämställdhet är en fråga om lönsamhet. Idag arbetar företaget bland annat med diskrimineringslagen, Agenda 2030, social hållbarhet, jämställdhet, mångfald, inkludering och arbetsmiljö och är bland annat certifierad för hållbarhetsredovisning enligt GRI 4.

Ann-Katrine Roth

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.