Socialförvaltningen i Jönköping brottades för några år sedan, som många andra organisationer, med hög chefsomsättning. För att adressera den här frågan på ett mer omfattande sätt, initierades projektet Chefen i fokus med flera delprojekt. Satsningen görs för att kunna tillhandahålla ett gott stöd till de personer i vårt samhälle som behöver det och har rätt till det.

Tidigt formulerades följande:

  • Chefen i fokus ska leda till förbättrade organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer för chefer, samt minska chefsomsättning inom förvaltningen.
  • Att minska chefsomsättning och intern rörlighet bland chefer är av avgörande betydelse för kvalitet  i det stöd och de insatser som medborgare har rätt till. Dessutom är det avgörande för att behålla kontinuitet i personalgrupper och för att driva nödvändig verksamhetsutveckling.

Det finns också en tydlig koppling mellan Chefen i fokus och en av SKRs nio strategier för att kunna möta framtidens kompetensutmaningar (Möt välfärdens komptensutmaning – rekryteringsrapport 2020):

Ledarskapet är avgörande för välfärdens möjligheter att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare

I den här presentationen kommer vi att berätta om hur det här projektet kom att permanentas som en strategi, vad som ingår i den här satsningen och hur arbetet gått. Vi kommer att presentera Chefen i fokus utifrån tre teman;

  • varför
  • hur
  • nuläget

Tid: 30 jaunari, kl. 9-12
Plats: Teams

Föreläsare

Ulrika Börjesson är forskningsledare i Socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Hon är Filosofie doktor i Välfärd och Socialvetenskap och har nästan 20 års erfarenhet av undervisning och forskning vid Hälsohögskolan i Jönköping. Speciellt forskningsintresse rör kunskap och lärande, i det sociala arbetes praktik.

Kristoffer Laag arbetar som chefs- och ledarskapsstrateg i Socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Han är legitimerad psykolog och har arbetat med arbets-och organisationspsykologiska frågor sedan 2007 och inriktat mot ledarskap i snart 10 år.

Hjärtat klappar lite extra mycket för konflikter i arbetslivet, ledar- och organisationsutveckling samt handledning.

Chefen i fokus

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.

Föreläsare

Helena Mattsson är beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet av att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetat som HR-strateg med arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Idag arbetar hon som organisationskonsult på Ericson & Hjelte i Luleå med främst ledarutveckling och coaching.