Välkommen till vårt nya HR-nätverk på distans. På vår första träff ska vi spana framåt.

Agenda

  • Ökande betydelse av anställdas välbefinnande, varför nu och hur påverkar det oss på HR
  • Hållbarhet och inkludering
  • Strategier för att skapa en inkluderande arbetsplats
  • Arbetsplatsens framtid – Flexibilitet i arbetsarrangemang och arbetsplatsdesign
  • Den växande betydelsen av distansarbete
  • Kompetensutveckling och livslångt lärande
  • Betydelsen av kontinuerlig utbildning och uppskilling
  • Framgångsrika HR-initiativ
  • Case-studier av företag som lyckats med sina HR-strategier

Tid: 23 januari, kl 9-12
Plats: Teams