Träffen är flyttad till 9 september 2024. Läs mer här

Agenda

  • Förändringar i arbetslagstiftningen
  • Ny lagstiftning kring arbetsmiljö och anställningsskydd
  • Uppdateringar om likabehandlingsprinciper och diskriminering
  • Viktiga rättsfall och deras påverkan
  • Förebyggande åtgärder för att undvika rättsliga komplikationer

 

Tid: 26 april, kl 9-12
Plats: Teams