Agenda

  • En översikt över grundläggande AI-teknologier och hur de kan appliceras inom HR för att förbättra rekrytering, medarbetarutveckling, och arbetsflödesautomation.
  • Fallstudiepresentationer: AI i Praktiken inom HR
  • Presentation av fallstudier där organisationer framgångsrikt har implementerat AI inom HR och diskussion om de utmaningar och lärdomar som framkommit.
  • Workshop: Utformning av AI-strategi för HR
  • Virtuella gruppdiskussioner och övningar för att hjälpa deltagarna utveckla en AI-strategi för deras egna organisationer, med möjlighet till feedback.
  • Etiska och Juridiska överväganden för AI i HR
  • Kort presentation som belyser etiska och juridiska överväganden med att använda AI inom HR. Gruppdiskussioner i breakout-rum kring scenarioövningar som behandlar etiska och juridiska utmaningar och möjliga lösningar.

 

Tid: 13 mars, kl 9-12
Plats: Teams