0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Erfarenhetsutbyte kring vårt hälsofrämjande arbete.

Kristin Krylberg börjar dagen med att berätta om hur man bedriver hälsofrämjande arbete inom Hogia.

Varför satsa på hälsa?

De flesta medarbetarna på Hogia har ett stillasittande jobb och för att må så bra som möjligt behöver vi stötta varandra i att öka rörelsen. om vi rör på oss under dagen så mår vi bättre, får ökad koncentration, kreativitet och effektivitet. Gemenskap och vi-känsla skapas och det ger ett ökat nätverk när medarbetare träffas över bolagen på aktiviteter. Många medarbetare upplever att hälsoarbetet ger en möjlighet att skapa balans mellan jobb och fritid, särskilt då just friskvårdsaktiviteter kan ske under dagen. Att sjukfrånvaron kan minska och att vi blir en attraktiv arbetsgivare är en bonus. Självklart tror Hogia att det leder till företagsekonomiska fördelar, men vi tror att alla är vinnare i ett bra hälsoarbete.

I hälsans tecken

År 2015 började tankarna om att starta aktiviteter inom hälsa att bubbla på initiativ av medarbetare inom HR och i små steg har det växt till konceptet “I hälsans tecken”  Kristina kommer att ge exempel på aktiviteter.

Ta med dig egna exempel på hälsofrämjande arbete. Fundera över hur hälsofrämjande definieras I din verksamhet, hur ser man det I organisationen?

HR-nätverket Göteborg

Tid: 5 november kl. 9-12, kaffe från 8.30
Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericssonsplatsen 4

Kristin Krylberg

Föreläsare

Kristin Krylberg driver arbetsmiljö och hälsoarbetet på IT-företaget Hogia i Stenungsund. Jag började som HR business partner 2014 men tog för ett par år sedan chansen att fokusera på arbetsmiljö och hälsa. Innan Hogia jobbade jag som HR Business partner inom bygg/elbranschen och inom rekryteringsbranschen. Utbildad personalvetare med inriktning arbetsrätt