Vad säger forskningen? Och hur arbetar vi med psykosocial arbetsmiljö?

Chefen är en nyckelperson för medarbetare med vanlig psykisk sjukdom som utmattning, ångest och depression. Det finns stora förväntningar på chefer både att förebygga arbets-relaterad psykisk ohälsa, stötta medarbetare som har psykisk ohälsa och underlätta eller anpassa vid återgång i arbete efter sjukdom. Men, många chefer tycker detta är svårt.

Idag möter vi Monica Bertilsson, lektor vid avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet som forskar kring chefers kunskap, strategier och behov när det gäller att stötta medarbetare med vanlig psykisk sjukdom. Dagens presentation ger en inblick i hur vi bättre kan stötta våra chefer i deras arbete att stötta sina medarbetare.

Vi kommer också att gå igenom våra egna policys och arbetssätt kring psykosocial arbetsmiljö; verktyg, utmaningar och goda exempel.

Tid: 24 oktober, kl 13-16
Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59

Föreläsare

Monica Bertilsson, lektor, har lång erfarenhet att som arbetsterapeut ha samarbetat med chefer och HR vid återgång i arbete av patienter med psykisk sjukdom. Hon disputerade 2013 i arbetsförmåga och återgång i arbete vid vanlig psykisk sjukdom. Sedan dess har hon forskat främst kring hur arbetsförmåga påverkas vid dessa sjukdomar och om chefer till dessa medarbetare i syfte att utveckla kunskap för att bättre stötta chefer.

Hon undervisar på masterprogrammet i Folkhälsa och driver uppdragsutbildningar för rehabiliteringskoordina-torer vid Göteborgs Universitet. Hon är medförfattare till boken Psykisk hälsa i arbetslivet (Studentlitteratur 2021).

Monica Bertilsson