– med utgångspunkt från rekryteringen

På dagens träff gästas vi av Malin Freiman Moezzi. Malin kommer att utförligt diskutera rekryteringsprocessens avgörande betydelse i skapandet av en inkluderande arbetsmiljö.

Hon kommer att belysa hur genomtänkta rekryteringsstrategier inte bara kan förbättra organisationens mångfald utan även bidra till en mer dynamisk och innovativ arbetskultur.

Malin kommer också att presentera konkreta exempel på framgångsrika metoder och verktyg som använts för att attrahera och behålla talanger från ett brett spektrum av bakgrunder.

Vi kommer att diskutera vanliga utmaningar som kan uppstå i rekryteringsprocessen och hur man kan överkomma dessa för att verkligen bygga en inkluderande arbetsplats. Diskussionen syftar till att ge deltagarna insikter och praktiska verktyg som de kan tillämpa inom sina egna organisationer för att främja en inkluderande kultur.

Vilka specifika utmaningar står du inför när det gäller att rekrytera för mångfald?

Som vanligt avslutar vi med aktuella frågor.

Tid: 15 oktober, kl 9-12
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel Södra Hamngatan 59, Göteborg

Föreläsare

Malin Freiman Moezzi  är legitimerad psykolog och har 8 års erfarenhet av att jobba med organisationspsykologi och strategisk HR. Innan dess arbetade Malin på Migrationsverkets Asylprövningsenhet på Arlanda i 7 år.

I sin yrkesroll idag hjälper hon chefer och HR att jobba mer inkluderande och evidensbaserat, oavsett om det handlar om att rekrytera nästa medarbetare, utveckla ledare eller få insikter om den interna kompetensen.

Malin föreläser även för olika bolag och nätverk för att sprida kunskap om hur vi kan jobba mer rättvist och effektivt för att öka mångfald och inkludering.

 

Malin Moezzi