Förra året beslutade EU om det så kallade lönetransparensdirektivet. Därefter har en utredning tillsatts för att ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk rätt.

Lönetransparensdirektivet är ett minimidirektiv som togs fram av EU som en del i arbetet med att uppnå ett jämställt Europa och för att stärka principen om likvärdig lön för likvärdigt arbete mellan män och kvinnor, den så kallade likalöneprincipen.

Direktivet är tillämpligt i både offentlig- och privat sektor och syftar till att främja jämställdheten på arbetsplatser, öka transparensen och insynen i lönesättningen med målet att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Ur innehållet:

 • Direktivets bakgrund och syfte
 • Lönestrukturer för att säkerställa likalöneprincipen
 • Insyn i lönesättning för:
  • arbetssökande arbetstagare
  • fackliga
  • allmänheten
  • myndigheter
 • Gemensam lönebedömning
 • Rätt till kompensation
 • Bevisbörda
 • Preskriptionstid
 • Sanktioner
 • Genomgång av den svenska utredningen
 • Konsekvenser för svensk arbetsmarknad

Tid: 12 november, kl 9-12
Plats: Teams. Tillsammans med Distans, Stockholm och Luleå

Föreläsare

Georg Frick, Frick HRconsulting

Arbetsrättskonsult, rådgivare och förhandlare. Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.

 

Georg Frick