Välkommen till höstens och min första träff med nätverket!

Den här träffen kommer att handla om vikten av väldesignade pensionssystem och förmånsprogram för att skapa en motiverande arbetsmiljö. Jag kommer att belysa hur strategiskt utformade pensionsplaner och förmåner inte bara kan förbättra medarbetarnas finansiella trygghet utan även bidra till en ökad lojalitet och tillfredsställelse på arbetsplatsen.

Jag kommer att presentera konkreta exempel på framgångsrika modeller och verktyg som använts för att attrahera och behålla medarbetare, samtidigt som vi stärker deras engagemang och långsiktiga välbefinnande.

Presentationen kommer att inkludera relevant statistik och forskning om vad som är den bästa förmånen enligt de anställda i olika branscher.

Vi diskuterar: Hur ser pensioner och förmåner ut i våra organisationer? Hur hjälper vi medarbetarna att förstå pensionsupplägget och t ex förmånsbeskattningens påverkan på inkomst?

Med mera.

Som vanligt avslutar vi med aktuella frågor.

Tid: 19 september, kl 9-12
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel Södra Hamngatan 59, Göteborg

Föreläsare

Patrik Reman  har tidigare arbetat som hr-chef och chef för kompetensförsörjning inom olika kommuner och varit chef inom industrin och rekrytering och bemanningsbranschen samt som projektledare för många olika projekt inom HR, Ledarskap, organisationsutveckling och Hållbarhetsarbete.  Han har också fungerat som Expertrådgivare till SKR vid flertalet upphandlingar.

Numera också nätverksledare för HR-nätverket.

 

Patrik Reman