Hur arbetar din verksamhet med Aktiva Åtgärder i arbetslivet? Idag får vi tips och råd hur man kan arbeta med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.

Välkommen till en workshop om hudfärgens roll på arbetsplatsen. Genom en föreläsning och interaktiva övningar, kommer utbildaren Salem Yohannes från Länsstyrelsen Stockholm att leda oss genom ämnet; hudfärgsbaserad diskriminering och begränsande normer på arbetsplatsen.

Hur tar det sig i uttryck på en organisation, på en arbetsplats? Hur kan vi arbeta för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare oavsett hudfärg?

Länsstyrelsen arbetar med att utbilda arbetsgivare och medarbetare kring aktiva åtgärder i arbetslivet, som är en del av diskrimineringslagstiftningen sedan 2017.

Aktiva åtgärder handlar om att genom olika insatser, säkerställa lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering på arbetsplatsen utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Inom ramen av vårt projekt arbetar vi specifikt med diskrimineringsgrunden hudfärg, under etnisk tillhörighet.

HR-nätverket Göteborg

Tid: 27 oktober, kl 9-12
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4

Salem Yohannes

Föreläsare

Salem Yohannes, Utbildare på Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för regional utveckling, Avdelningen för hållbar utveckling