0760-16 77 60 | info@kompetensnatverk.se

Vi avslutar hösten med att se närmare på förmågan att ställa om och leda förändring. Något vi alla fått göra det senaste året.

Spännande förflyttningar sker på arbetsmarknaden – hot eller möjlighet? Vi lever i en värld som förändras.

Företag utmanas att utveckla befintlig personal, attrahera rätt kompetenser och se till att alla kommer till sin rätt. Förändringarna innebär att vi kommer behöver ställa om både som individer, företag och samhälle. Vad kan du som chef och HR göra? Hur kan kompetensutveckling och kompetensförsörjning stärka och stötta processerna?

Och hur kan man säkerställa en omställning i våra verksamheter som sker både med respekt och med win-win-lösning i sikte?

Katarina kommer att beskriva några exempel på hur kunder har gjort för att hantera dessa frågor samt ge konkreta tips och verktyg för lyckade förändringsprocesser.

Tid: 3 december kl. 13-16, kaffe från 12.30.
Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericssonsplatsen 4.
Gemensam träff med HR- och Utbildningsnätverket Göteborg.

Katarina Moberg

Föreläsare

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB, är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år. Hon har jobbat mycket med teamutveckling, coachning och rekrytering. Omställningsfrågor och att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt brinner hon för. Hennes grundtes är att alla kan göra mycket mer om de får möjlighet och att det finns en rätt plats för alla.

Logga in på din medlemssida för att anmäla dig till träffen: