Nyheter inom arbetsrätten –  speciellt kring LAS och visselblåsare.

Välkommen till en nyttig genomgång av nyheter inom arbetsrätten. Framförallt tittar vi närmare på ”nya LAS” och den nya  visselblåsarlagen.  Vi gästas av Maria Kosteska Fägerquist som också tidigare har träffat oss i nätverket för att delge oss nyheter inom det arbetsrättsliga området. 

Under eftermiddagen kommer vi att ta upp:

  • Vilka nya regler och ändringar föreslås i ”nya LAS”och hur skiljer de sig mot befintlig reglering i LAS? 
  • Hur förhåller sig de föreslagna nya LAS-reglerna till kollektivavtalen och de lösningar parterna valt?
  • Vad innebär den nya visselblåsarlagen? För vilka är den tillämplig och när? Hur kan organisationen kring den nya regleringen upprättas? 

Vad innebär dessa nya lagar och regler för din verksamhet? Vi reflekterar och diskuterar.

Tid: 29 mars, kl 13-16
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4

Anmälan till träff sker via Outlookinbjudan.

Maria Kosteska Fagerquist

Föreläsare

Maria Kosteska Fägerquist är advokat och delägare på Wistrand Advokatbyrå Göteborg. Hon företräder och är rådgivare åt arbetsgivare i arbetsrättsliga frågeställningar. En stor del av den arbetsrättsliga rådgivningen består i att utgöra ett dagligt stöd åt företagsledare och HR-chefer i diskussioner kring komplexa arbetsrättsliga frågor. Maria arbetar regelbundet med att biträda företag i MBL-förhandlingar, rådgivning i frågor som rör verksamhetsövergång, avtalsskrivning, komplicerade uppsägningsförfaranden, arbetsmiljöfrågor och andra personalfrågor som kan uppkomma hos en arbetsgivare.